CONDICIONS GENERALS


INFORMACI
Ó GENERAL
El nostre web disposa d'informació relacionada tant de serveis i productes propis, com de tercers. El client té dret a la lectura, comprensió i possibles aclamatòries que puguin sorgir.
Una mala o falta de lectura, o interpretació particular de les indicacions, no implica el seu correcte compliment. No s'atendrà cap mena d'interpretació particular que pugui fer-se de la informació.

DESCRIPCIÓ DE PRODUCTES
Els productes exposats són d'una gran varietat de materials, de naturalesa diferent: ceràmica, plàstic, teixits (polièster, cotó, etc.), fusta, vidre, llenç, etc. Per tant, l'usuari accepta i entén a l'hora de fer la comanda que cada material pot mostrar el color de diverses maneres, variant la tonalitat, el contrast, la brillantor o la intensitat que els colors de la fotografia original.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L'usuari es fa responsable del contingut de les imatges enviades per l'elaboració dels productes i serveis exposats, i assegura que és l'únic titular de tots els drets que existeixen sobre les imatges que ens són subministrades per ell; tanmateix, garanteix que no vulnera els drets de tercers sobre les persones i objectes representats en les fotografies.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
Fotos Carnet Manresa, es reserva el dret a actualitzar les descripcions de productes i serveis, així com les condicions generals, sempre amb la finalitat de la millora del producte i serveis oferits.
Mitjançant la notificació de les condicions generals exposades en aquest web, es donarà per complet aquest deure de notificació.

PREUS
- El preu inclou el que està inclòs en el producte o servei, en cap cas inclourà la suma de dos o més serveis o productes o la interpretació particular que es pugui fer.